Eeerverdeelung

Mar 26, 2016 zu Péiteng

Als richteg Hénger verdeelen mir deen Dag eis Eeer déi mir dat ganzt Joer iwwer geluegt hun, :-)

Dat ass eis läscht Aktion fir dës Fuessaison.

Ausgerouht geet et dann den 11.11.2016 rëm lass....